УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

IX. (1) ПОТРЕБИТЕЛ, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
– Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
– Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
– Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;
– Ако не е спазен срока, обявен за доставка.
2. Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.
X. Извън изброените случаи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
XI. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
XII. След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
1.  Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;
3. Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.
XIII. Рекламации се приемат, както следва:
1. По точка (1)и (2) от XII : в срок от 24 часа от получаването на стоката.
2. По точка (3) от XII: съгласно Закона за защита на потребителите, чл.55, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 14/ четиринадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
ПРОДАВАЧЪТ, ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа по банков път или куриер, чийто разноски са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
XIV. (1)При връщане на артикул за замяна или възстановяване на сума, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изпрати заедно с артикула, следните документи:
касова бележка, екземпляр от фактура, с попълнени следните полета:
– Възстановяване на сума: продуктът, който желае да върне, причина за връщане, IBAN номер на сметка;
– Замяна за размер или друг артикул: като посочи ID Номер име на артикул, размер и цвят, който желае.
2. При липса на някой от горепосочените документи, ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си да откаже Възстановяване на сумата и/или замяна.
3. Връщане на артикули се осъществява единствено чрез куриерска фирма, по избор и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4. Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:
– стоката не е използвана;
– опаковката й е запазена;
– запазена е касовата бележка и фактурата.
XV. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя след заявката на ПОТРЕБИТЕЛЯ и извършен оглед за установяване на несъответствието.
XVI. В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от САЙТА за размер или друга стока, той се изпраща обратно по куриер на адрес : София 1000, бул. Витоша 80,партер, за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката не е използвана, опаковката и касовата й бележка са запазени. Замененият размер на закупен артикул/и, съответно, се изпраща обратно към ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения адрес за доставка, за сметка на САЙТА.
XVII. При регистрирани пет отказа за приемане на поръчка от профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес или име, ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си да отказва изпълнение на следваща поръчка.
XVIII. При връщане на артикул, закупен от САЙТА, необходимо е ПОТРЕБИТЕЛЯТ  да се придържа към настоящите общи условия XII (3).  ПРОДАВАЧЪТ отказва да приема пратки, изпратени за възстановяване на сума, с опция „Наложен платеж“.